מה היא מערכת מידע צד-ג'?

מערכת מידע חיצונית לארגון, שאינה בבעלותו או שליטתו המלאה ושהוא עושה בה שימוש כזה או אחר אך שלא תחת הסכמה פרטנית בין הצדדים ומכאן שהאחריות לתוצרים ותקלות מוגבלת או אינה קיימת (למשל עמוד עסקי בפייסבוק, תיבת דוא"ל בג'ימייל וכו').

מסמכי אפיון רבים, כוללים את המונח 'צד ג' ושעבור רבים אינו ברור מספיק ולכן בחרנו להרחיב מעט בנושא וכחלק משירות ניהול פרויקטים בתחום מערכות המידע של AhoyIT.

מערכת צד ג' ואחרות

א. מערכת "צד א", פנים ארגוני (מערכת מידע של הארגון, שהיא בבעלות ושליטה מלאים שלו).

לדוגמא, מערכת בפיתוח פרטי המותקנת בתשתיות הארגון בלבד או מערכת מסחרית שעברה התאמה פרטנית לצרכי הארגון וכמו הנהלת-חשבונות, ניהול מחסנים ופסי יצור ועוד.


ב. מערכת "צד ב", חוץ ארגוני על בסיס התקשרות מוסדרת (מערכת מידע חיצונית לארגון ושאין לו בהכרח בעלות או שליטה עליה, אך שהוא עושה בה שימוש המוגדר בהסכם פרטני בין הצדדים).

לדוגמא, מערכת שעות חיצונית שעברה התאמות לצרכי הארגון, מערכת חישוב תנאי שכר המקבלת מידע מהארגון ומחזירה לו תוצרי התחשיב, אך אינה בבעלותו.


ג. מערכת "צד ג", חוץ ארגוני ללא בסיס התקשרות מוסדר (מערכת-מידע חיצונית לארגון, שאינה בבעלותו או בשליטתו. אך שהארגון עושה בה שימוש על דרך הפעלה, או ממשק ישיר למערכת צד-א' אך ללא הסכם פרטני בין הצדדים).

"צד שלישי הוא גורם המעורב בקשר המתקיים בין שני צדדים. הצד השלישי, או כפי שנהוג לכנותו צד ג' (קרי: צד גימל), אין לו קשר ישיר לצדדים אך פעולה כלשהי הקשורה בו – משפיעה על הקשר ביניהם" וויקיפדיה.

לדוגמא, שירות דוא"ל כמו Gmail או עמוד ארגוני ברשת חברתית כמו Facebook או LinkedIn.

הסיכון במערכת צד-ג', שאין לארגון שום וודאות בהמשכיות השירות או באופיו ומכאן באמינות וביציבות העסקית שהוא מבטיח. תנאי-השימוש (TOS) של מערכות כאלו משתנים תדיר וללא התראה, אם בהתאם לצרכים עסקיים של הספק (נפח אחסון בתיבת דוא"ל או תדירות גיבוי המידע, בתיבת דוא"ל, או לאילוצי משפטיים הקשורים לחקיקה רלבנטית (כמו למשל תקנות GDPR ואחרות להגנת פרטיות המידע). היתרון לרוב הוא עלותו הנמוכה והחסכון המשמעותי בצורך לפתח מערכת ייעודית בתחום.